Úvod Reklamácie

Reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu a s kuriérom spísať reklamačný protokol . Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny . Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu formulárom, poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

 

Pri preberaní zásielky je NUTNÉ ROZBALIŤ TOVAR Z OBALOV EŠTE ZA PRÍTOMNOSTI VODIČA a tovar riadne skontrolovať. Presvedčiť sa, či je obsah úplne v poriadku. V prípade zistenia poškodenia tovaru je nutné IHNEĎ SPÍSAŤ S VODIČOM PREPRAVNEJ SLUŽBY PROTOKOL O POŠKODENÍ, ZAPÍSAŤ ZÁPIS NA DODACÍ LIST, ktorý je súčásťou zásielky a nahlásiť nám písomne na formulár uvedený v reklamačnom poriadku. V prípade, že tovar prevezmete a podpíšete dodací list bez výhrady, tzn. že všetko bolo v poriadku doručené, nemôžeme už dodatočne nahlásiť na prepravnú službu poškodenie tovaru. PRI NEDODRŽANÍ VYŠŠIE UVEDENÝCH POSTUPOV NIE JE NÁROK NA UZNANIE REKLAMÁCIE POŠKODENIA TOVARU ALEBO NA ODCUDZENIE PREPRAVOU.

 

NAHLÁSENIE REKLAMÁCIE:

 

Vždy je potrebné nahlásiť reklamáciu na info@najlacnejsieautobaterie.sk .

Ori nahlásení je potrebné zaslať kópiu daňového dokladu spolu s popisom chyby tovaru. Následne Vám zašleme inštrkcie pre pripravenie tovaru na prepravu, ktorá bude následne odovzdaná na reklamáciu. 

 

Adresa na zaslanie reklamácie a odstúpenie od zmluvy : 

 

Bg trade s.r.o 

Robotnícka 1/B

03601 Martin 

( Vedľa Alfaprint , Budova VL media ) 

 

V prípade, že budete mať záujem aby sme po tovar poslali kuriéra a objednali zvoz tak nás kontaktuje . 

 

Pri Autobatériách odporúčame využiť našich služieb aby sme vám objednali zvoz kuriéra prostredníctvom služby gls . 

Autobatérie musia však byť špecificky a špeciálne zabalené tak ako vám prišli od našej spoločnosti . 

 

V prípade informácií nás kontaktujte . 

Copyright 2016 - 2019 © najlacnejsieautobaterie.sk