Úvod Reklamácie

Reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu a s kuriérom spísať reklamačný protokol . Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny . Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu formulárom, poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

 

Pri preberaní zásielky je NUTNÉ ROZBALIŤ TOVAR Z OBALOV EŠTE ZA PRÍTOMNOSTI VODIČA a tovar riadne skontrolovať. Presvedčiť sa, či je obsah úplne v poriadku. V prípade zistenia poškodenia tovaru je nutné IHNEĎ SPÍSAŤ S VODIČOM PREPRAVNEJ SLUŽBY PROTOKOL O POŠKODENÍ, ZAPÍSAŤ ZÁPIS NA DODACÍ LIST, ktorý je súčásťou zásielky a nahlásiť nám písomne na formulár uvedený v reklamačnom poriadku. V prípade, že tovar prevezmete a podpíšete dodací list bez výhrady, tzn. že všetko bolo v poriadku doručené, nemôžeme už dodatočne nahlásiť na prepravnú službu poškodenie tovaru. PRI NEDODRŽANÍ VYŠŠIE UVEDENÝCH POSTUPOV NIE JE NÁROK NA UZNANIE REKLAMÁCIE POŠKODENIA TOVARU ALEBO NA ODCUDZENIE PREPRAVOU.

 

Pre urýchlenú reklamáciu použite tento formulár . 

 

Link tu 

 

alebo 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewLvL1MfNCLArMaUhvdzIovjDUBlX4n34tvYLbDtQjspwNpg/viewform

 

Vždy je potrebné vyplniť tento formulár . Ak potrebujete k reklamácii doložiť fotografiu tak ju odošlite na info@najlacnejsieautobaterie.sk . 

 

Adresa na zaslanie reklamácie a odstúpenie od zmluvy : 

 

Bg trade s.r.o 

Robotnícka 1/B

03601 Martin 

( Vedľa Alfaprint , Budova VL media ) 

 

V prípade, že budete mať záujem aby sme po tovar poslali kuriéra a objednali zvoz tak nás kontaktuje . 

 

Pri Autobatériách odporúčame využiť našich služieb aby sme vám objednali zvoz kuriéra prostredníctvom služby gls . 

Autobatérie musia však byť špecificky a špeciálne zabalené tak ako vám prišli od našej spoločnosti . 

 

V prípade informácií nás kontaktujte . 

Copyright 2016 - 2018 © najlacnejsieautobaterie.sk